Historia

Rolf Thiberg perusti Biolightin vuonna 1993. Rolf oli kehittänyt patentoitua Biolight tekniikkaa 1970 luvun puolivälistä alkaen. Vuosien tutkimuksilla hän pystyi osoittamaan, että punavaloa ja infrapunavaloa voitaisiin käyttää saavuttamaan biologisia vaikutuksia jotka edistävät kehon omaa parantamisprosessia erilaisista ​​vammoista. Hän havaitsi myös, että kun pulssitettua valoa vaihdeltiin eri sekvensseillä ja taajuuksilla, vaikutus oli silmiinpistävää.

Thiberg on sittemmin saanut tukea muilta teknisiltä asiantuntijoilta laitteen muotoilun ja kestävyyden suunnittelussa. Valmiiden hoito-ohjelmien avulla käyttäjien on helppo hoitaa jokaista vammaa tai hoidettavaa aluetta oikeilla ohjelmilla joissa taajuudet ja pulssitukset ovat juuri oikeanlaiset kuhunkin ongelmaan.

Ennen kuin yhtiö alkoi markkinoida laitetta, kävi se läpi 20 kliinistä tutkimusta. Tutkimukset tehtiin kaikki Ruotsissa yliopistollisessa sairaalassa ja SLU:ssa. Tulokset näistä tutkimuksista ovat johdonmukaisesti osoittaneet Biolightin tehokkuuden.

Biolightin tuotekehtys jatkuu edelleen!