Biolight - näin se toimii

Pulsoitua puna- ja infrapunavaloa

Biolight on lääkintätekninen tuote, joka tuottaa pulsoitua punavaloa ja lähi-infrapunavaloa. Valon aallonpituudet ja syketaajuudet vaihtelevat eri ohjelmissa tavoitellusta vaikutuksesta riippuen.

Verenkierto lisääntyy

Biolightin pulsoitu valo lisää huomattavasti verenkiertoa käsitellyssä ruumiinosassa. Verisuonet laajenevat ja päästävät näin lävitseen suuremman määrän verta.

Veri tuo mukanaan happea

Veri tuo mukanaan happea, joka on ehdottoman välttämätöntä kaikelle parantumiselle ja normaalille solutoiminnalle.
Happi + Energia  =  Jopa puolet nopeampi toipuminen.